Vælg en side

Forbundsmøder

Forslag til lovændringer kan fremsættes af bestyrelse, udvalg og forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. , hvorefter de vil blive bearbejdet af lovudvalget og udsendt til klubberne senest i uge 3. Det skal bemærkes, at nye forslag ikke kan indsendes efter d.  !

Såfremt der er ændringsforslag til de udsendte og af lovudvalget bearbejdede lovforslag, skal disse, for at blive behandlet på Forbundsmødet, være Bueskydning Danmark’s sekretariat i hænde senest 6 uger før forbundsmødet. Dato vil fremgå af det udsendte materiale.

Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg udsendes til klubberne sammen med de bearbejdede lovændringsforslag, dvs. i starten af året. Foreninger kan fremkomme med forslag til personvalg indtil 6 uger før Forbundsmødet (Samme dag som ændringsforslag til de bearbejde lovforslag). Det skal fremgå af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer eventuelt valg.

Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen, når mindst 5 foreninger er stillere for en kandidat.

Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag, lovforslag samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afholdelse. Husk at en klub kun kan have fuldmagter fra 2 andre klubber.

 

Hædersbevisninger

Ved Forbundsmøder er det muligt at få tildelt hædersbevisninger under Bueskydning Danmark og DIF.

Følgende hædersbevisninger er uddelt:

 • Ungdomspokal
 • Jubilæumspokal
 • Hæderstegn i Bronze
 • Hæderstegn i Sølv
 • Hæderstegn i Guld
 • Æresmedlemmer
 • DIF Ærestegn i Guld
 • World Archery udmærkelser

 


 

Forbundsmøde 2024

Dokumenter
Forbundsmøde 2024 – Referat
Forbundsmøde 2024 – Dagsorden
Forbundsmøde 2024 – Indkaldelse og fuldmagt
Forbundsmøde 2024 – Årsrapport 2023

Hædersbevisninger

 • Overrækkelse of WA Judge hædersbevisning til Klaus Lykkebæk
 • Bronzenål til Lars Christian Jensen (Randers Bueskyttelaug)
 • Bronzenål til Lars Christian Adrados (Thy Bueskyttelaug)
 • Bronzenål til Tomas Jensen (Vordingborg Bueskyttelaug og Bueskydning Danmarks bestyrelse)
 • Bronzenål til Erik Jensen (Esbjerg Archery og mangeårig dommer)
 • Sølvnål til Otto Zebitz (Esbjerg Archery)
 • Sølvnål til Henny Jeremiassen (Arcus og Bueskydning Danmarks bestyrelse)
 • Ungdomspokalen 2023 overrækkes til U21 Herre Compound holdet, som bestod Mathias Fullerton, Tore Bjarnarson, Rasmus Bramsen
 • Jubilæumspokalen 2023 overrækkes til Mathias Fullerton og Tanja Gellenthien

 

Forbundsmøde 2023

Dokumenter
Forbundsmøde 2023 – Referat
Forbundsmøde 2023 – Dagsorden
Forbundsmøde 2023 – Indkaldelse og fuldmagt
Forbundsmøde 2023 – Årsrapport 2022

Hædersbevisninger 


Tidligere referater fra Forbundsmøder samt oversigt over tildelte hædersbevisninger

Tidligere referater kan du finde i vores Arkiv.

Hædersbevisninger tildelte igennem årene kan ses her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Bueskydning Danmark's Forbundsmøde? Så kontakt vores administrativ medarbejder, Emma Buus Nielsen, eller vores Formand, Morten Holm-Nielsen.

Emma Buus Nielsen
+45 5027 4237
Skriv til Emma her

Morten Holm-Nielsen
+45 2929 7232
Skriv til Morten her