Vælg en side

Det er sjovt at skyde med bue

Som ny skytte finder man rundt om i Danmark, mere end 60 klubber som er klar til at give en god oplevelse. De fleste klubber har buer og pile, som man kan låne i starten, så man ikke skal ud og investere en masse penge får man er sikker på at man bliver bidt af bueskydning.

Hvad er bueskydning

Bueskydning er en sport og fritidsbeskæftigelse for alle. Drenge og piger i alle aldre kan være med og få sig en hyggelig stund på skydebanen eller i skoven.

Bueskydning er en individuel sport og man kan frit bestemme selv, hvor meget man vil gøre ud af bueskydningen. Mange har stor fornøjelse af at bruge bueskydningen som rekreation og afslapning – og til at koble fra med. Andre sætter sig mål som de forsøger at opnå, hvorefter de sætter nye mål og atter andre har evnerne til at blive blandt verdens bedste bueskytter.

Bueskydning kræver mest af alt koncentration og at man bliver i stand til at gøre de samme bevægelser skud for skud. Det er forholdsvist svært at opnå høj præcision og mange bliver bidt af jagten på at kunne skyde sine pile ens hver gang. Bueskydning skærper ens evne til at fordybe sig, skærper ens tålmodighed og skærper ens evner til at være rolig i stressede situationer. Alt sammen og mere til, er det egenskaber, der er gode at have med sig ud i dagligdagen.

I mange tilfælde kan man få adgang til sin klubs skydebaner på alle tidspunkter, hvorfor man har mulighed for at træne på de tidspunkter der passer én bedst, udover de fastsatte træningstidspunkter. Det sociale samvær over en kop kaffe eller sodavand er ofte højt værdsat blandt bueskytterne i alle aldre, hvilket gør træningssamlingerne til hyggelige stunder som man ser frem til.

 

De 3 hoved discipliner i bueskydning

I princippet er der 3 hoved discipliner i bueskydning: Skiveskydning, feltskydning og 3D.

Skiveskydning foregår ved at man skyder mod ”ansigter” – papirskiver, der er inddelt i 10 cirkelrunde pointzoner i 5 forskellige farver og som monteres på skydeskiver. Størrelsen af disse ansigter varierer med afstandene, der skydes på. Indendørs skydes der på 18 m afstand for voksne og da anvendes et ansigt, der er 40 cm i diameter. Udendørs skydes der på afstande mellem 30 m og op til 90 m, for voksne. På de længste afstande er ansigtet 122 cm i diameter.

Feltskydning foregår ude i terrænnet – ofte i skovområder. Her skydes også på ”ansigter”, der er påsat skydeskiver. Disse ansigter er anderledes i farve og point inddeling end de tilsvarende skiveskydnings ansigter. Der kan skydes både på ukendte og kendte afstande.

3D foregår ligesom med feltskydning ude i terrænnet, men her skyder man på 3-dimensionelle modeller af forskellige dyr. Det simulerer i nogen grad forholdene som man an komme ud for under buejagt – men er en ret udbredt skydeform, der dyrkes af alle slags bueskytter, piger og drenge i alle aldre. Det er ganske sjovt og hyggeligt at gå rundt i terrænnet med sin patrulje og skyde til de forskellige dyrefigurer – på ukendte afstande.

Kom i gang med bueskydning

Buernes Dag

Buernes dag er et gratis åbent hus arrangement, hvor Bueskydning Danmark og din lokale bueklub inviterer alle interesserede til at komme og prøve kræfter med bueskydning. 

Bueskydning for skoler

Bueskydning Danmark har forskellige tilbud indenfor bueskydning til forskellige aldersgrupper i skolerne. Vi tilbyder aktiviteter indenfor bueskydning til indskolingen, mellemtrinet og udskolingen.

DIF Soldaterprojekt

Bueskydning Danmark er en del af Danmarks idrætsforbunds soldaterprojekt, og ønsker at bidrage til processen for at vores danske veteraner kan indgå i den almindelige foreningsidræt.