Vælg en side

Lovudvalget

Lovudvalgets medlemmer

  • Klaus Lykkebæk, formand
  • Bjarne Strandby, lovudvalgsmedlem
  • Lis Lassen, lovudvalgsmedlem

Den fuldstændige adresseliste kan findes her.

Det samlede lovkompleks og andre regler kan læses her.

Afregningsskema til udvalgets medlemmer

 


 

Formål

Udvalget har til opgave at foretage en lovteknisk gennemgang og bearbejdning af fremsatte forslag til ændringer i Bueskydning Danmark’s love og bestemmelser samt at sikre, at de af forbundsmødet vedtagne lovændringer teknisk indarbejdes i Bueskydning Danmark’s lovkompleks.

Udvalget skal drage omsorg for, at ændringer i lovkomplekset snarest muligt efter vedtagelse bekendtgøres gennem sekretariatet eller gennem bladet BUESKYDNING. Udvalget er ansvarligt for at ændringerne i lovkomplekset senest den 1/9 bliver fremsendt til klubberne. Ændringerne kan efter lovudvalgets valg fremsendes som et nyt lovkompleks eller som rettelsesblade til det bestående lovkompleks.

Udvalget kan endvidere afgive udtalelse i spørgsmål om fortolkning af Bueskydning Danmark’s love og bestemmelser.

Forslag til lovændringer kan fremsættes af Bueskydning Danmark’s bestyrelse, og nedsatte udvalg. Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15/11 året før Forbundsmødet. Indkomne forslag bearbejdes af lovudvalget evt. i samarbejde med forslagsstilleren, som dog altid har ret til at fastholde sin oprindelige tekst.