Vælg en side

Love & regler

Lovkompleks

Det samlede lovkompleks for 2023-2024 kan læses her.

Bue og pil er ikke omfattet af våbenlovens kontrolordning. Dette kan i eventuelle tvivlstilfælde bekræftes ved henvendelse til våbenkontoret i din politikreds. Læs Justitsministeriets skrivelse, hvori der bliver redegjort for det (her på engelsk)

Det samlet regelsæt for Udstyrsregler 2023 kan læses her


Buebaner

Buebanerne skal leve op til sikkerhedsforskriften i lovkompleksets kap. 10.20, samt til Justitsministeriets tillæg E Bueskydning, som du kan finde her.

Listen over godkendte buebaner i Danmark findes her


Persondataloven

Find Bueskydning Danmarks privatlivsregler her.

Her finder du foreningsvejledning i EU’s persondataforordning, som  får effekt i maj 2018.
Helt grundlæggende: På meget lange stræk ændrer forordningen ikke på reglerne om behandling af personoplysninger. Det vil stadig være muligt i vidt omfang at behandle personoplysninger uden at indhente samtykke, så længe behandlingen har et legitimt formål. For idrætsforeninger og specialforbund er det legitime formål afviklingen af de idrætslige aktiviteter i bred forstand.

Forordningen indfører dog nogle præcisere krav om, at der er taget stilling til forhold som IT-arkitektur og sikkerhed, og at disse overvejelser er dokumenterede. Desuden indføres et krav om, at man selv skal anmelde brud på datasikkerheden til Datatilsynet, og der indføres mulighed for at give (store) bøder for overtrædelse af forordningen.

Er du i tvivl om din forening overholder reglerne, så kontakt Bueskydning Danmark!

Bilagene der er omtalt i nedenstående vejledning kan hentes på DIF’s side her under punktet Persondata.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores administrativ medarbejder, Emma Buus Nielsen. Spørgsmål vedrørende regler og lov kan du også kontakte Formanden for Dommerudvalget, Klaus Lykkebæk.

Emma Buus Nielsen
+45 5027 4237
Skriv til Emma her

Klaus Lykkebæk
+45 4042 1666
Skriv til Klaus her