Vælg en side

Trænerkursus

Som det ses på ovenstående billede, så består Bueskydning Danmarks træneruddannelse af fire niveauer:

1-2-Træner Bueskydning

Grundtræner

Kandidattræner

Elitetræner

Hent Bueskydning Danmark folderen om forbundet træneruddannelse her

På baggrund af udarbejdelsen og implementeringen af aldersrelateret træning i Bueskydning Danmark (ATK BUE), har vi revideret uddannelsesstrukturen for forbundets træneruddannelse, og har med det nye uddannelsesmateriale fået integreret ATK i materialet.

Bueskydning Danmarks uddannelses struktur er modulbaseret og bygget op omkring moduler af gennemsnitlig 8 timers varighed. Dette kan dog variere alt efter emne og indhold. Modulerne er alle tilstedeværelses moduler, men  E-læring vil gradvist understøtte undervisningen på  nogle af modulerne. Uddannelsen bygger  derfor på principperne i Blended Learning, hvor både E-læring og klassisk kursusundervisning vil blive brugt.

Strukturen er valgt ud fra ønsket om et mere fleksibelt uddannelsessystem. Samtidig er alt generelt trænerviden skåret fra Bueskydning Danmarks materiale. Den viden skal hentes på Danmarks Idrætsforbunds træneruddannelse som tilbyder den bredfaglige uddannelse for trænere.  Niveauet på Bueskydning Danmarks kurser, er derfor matchet op imod DIF kurserne, således at hele træneruddannelse omfatter både Bueskydning Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds kurser.

Bueskydning Danmark opfordrer til at følge uddannelsesplanen. Uddannelsen er bygget op over emnebaseret moduler, hvor hvert modul/emne afsluttes inden for undervisningstiden. Derfor er det ikke en nødvendighed at tage modulerne i den rækkefølge de er beskrevet i uddannelsesstrukturen, eller har fået navn efter.  Det er heller ikke nødvendigt at tage DIF kursus før man starter på Bueskydning Danmark kurserne. Begge dele skal dog gennemføres, før man kan kalde sig Grundtræner, Kandidattræner eller Elitetræner.

 

Anbefalinger

Som udgangspunkt har Bueskydning Danmark ikke sat et regelsæt op for træneruddannelsen som man kender fra andre uddannelser, hvor man eksempelvis skal bestå et kursus for at kunne tage det næste. Vi kommer i stedet med en række anbefalinger som vi mener underbygger ambitionen om at levere et godt produkt, og skabe en uddannelse som udvikler vores idræt.

Hvert trin i træneruddannelse har et vedtaget output. Det er her vi forventningsafstemmer med vores kursister. Når du tager et kursus på det givne trin, kan du forvente at få kompetencer efter det angivne output. Vi har forsøgt at være så skarpe som muligt i forhold til at afstemme de forventninger som man kan have som kursist til det enkelte kursus. Man kan dermed forvente at undervisningsniveau og kursusmateriale sigter op imod det angivne output på det respektive kursus.

Er du ny træner opfordrer Bueskydning Danmark til at tage kurset 1-2-træner Bueskydning, da det vil give dig et godt udgangspunkt som træner og i dit videre uddannelsesforløb.

Har du taget en ældre buetræneruddannelse, anbefales det at du genopfrisker dit tilsvarende højeste niveau. Du kan se her, hvordan den tidligere uddannelse lægges til den nye:

Niveauerne af træneruddannelseAnbefales at have udført lidligere niveauer
1-2 Træner BueskydningIngen tidligere uddannelse
GrundtrænerNiveau 1
KandidattrænerNiveau 2
ElitetrænerNiveau 3

Instruktører på trænerkurserne

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores udviklingskonsulent Astrid Staffe.

Astrid Staffe
+45 2271 7776
Skriv til Astrid her

Søren Ringgaard

 Jeg startede med bueskydning i 2006, primært for at komme på jagt. Men opdagede hurtigt hvor spændende og vidt bueskydning spænder. Jeg har efterhånden skudt de fleste konkurrence typer her i Danmark og selv om det er sjovt at skyde, syntes jeg det er sjovere at undervise. Jeg er til daglig træner i vores egen klub – West Vendsyssel Buelaug, hvor jeg underviser i alle buetyper.
Jeg underviser på grundtræner og kandidat træner uddannelsen. Det er vigtigt for mig at kursisterne forstår, hvorfor vi gør som vi gør og får nogle værktøjer med hjem fra kurserne som kan bruges i dagligdagen i klubberne.
Derudover nørdes der igennem på mit bueværksted med alle mulige aspekter af opsætning og grej. Jeg kan godt lide at finde ud af hvorfor tingene virker som de gør og om det kan gøres bedre.”

Finn Larsen

”Jeg er 56 år og har skudt med bue siden 1976, dog med en lille pause mens mine drenge var små. Var tilbage igen i 2005 og har så været en del af Bueskydning Danmark siden. Jeg skyder på hobby plan med compound. Som træner er jeg klubtræner og træner af forsvaret skadede veteraner. Jeg startede som træner i mine unge dage, da jeg synes jeg kunne give noget videre og se glæden ved skytten når vedkommende blev bedre, så findes der ikke noget bedre.
Jeg startede som instruktør i forbindelse med den nye uddannelsesstruktur i  Bueskydning Danmark.  Når jeg er ude som instruktør, bruger jeg al min viden og erfaring som både skytte og træner. Det vigtigste for mig, er når du som kursist er færdig med kurset, og du føler du klar til gå hjem i klubben og klø på.
Vi ses på kurserne – hold dig ikke tilbage.

Christian Brynning

“Jeg har selv skudt med bue i 12 år hvoraf flere af dem, var på elite niveau. Ved siden af min egen skytte karriere, har jeg været træne de sidste 7 år. Her har jeg haft mine egne træningshold i Holstebro og Aalborg bueskytteforening. Senere har jeg været med som hjælpetræner på storsamling, og er i dag træner på KPS-samlingerne. Blandingen af selv at have været skytte, og at have været træner. Gør at jeg har oplevet mange af de problemer, man som skytte kan komme ud for, men at jeg også ved hvordan man kan tilgå problemerne og finde en løsning.”

Rasmus Fogt

Michael Egestad

 

 

“Jeg har været træner i Frederiksværk Bueskytte forening i de sidste 15 år. Jeg startede som mange andre med at være forældre til en skytte, og der igennem kom jeg med når han skulle skyde og for at vide noget mere om bueskydning har jeg taget flere trænerkurser.  Jeg har de seneste år været underviser på 1-2 Træner for forbundet og været med til at afvikle VM i 2015 i København og World cup finalen i Odense i 2016.
Jeg har skudt noget mere tidligere Barbue og Compound Jagt , mens tiden nu går med at træne de unge i klubben.”


Sasha Rasmussen


Magnus Bager

Ønsker du at blive instruktør i Bueskynding Danmark eller høre mere, kan du tage kontakt til Bueskydning Danmarks udviklingskonsulent og høre mere om mulighederne samt vores forventninger til dig.

 

 

Supplerende uddannelse

Bueskydning Danmark vil løbende tilbyde supplerende uddannelse for vores trænere. Dette kan være i form af kursus eller en seminardag, hvor vi vil vende relevante emner. I strukturen for træneruddannelsen, optræder de som spotkurser.

Bueskydning Danmarks træneruddannelse omhandler kun viden om træning i bueskydning, og tager ikke generelle emner op som også er vigtig i rollen som træner. Derfor knyttes Danmarks Idrætsforbunds træneruddannelse nu sideløbende til Bueskydning Danmark uddannelse