Vælg en side

Andre stævnetyper

I ovenstående online stævnekatalog finder du inspiration til 6 forskellige spændende stævnetyper i bueskydning.

Alle klubber er mere end velkommen til at afvikle nye og spændende stævneformer inden for bueskydning. Det er muligt at lave en af de beskrevne stævne, justere en lille smule eller lave sit helt eget stævnekoncept. Det er kun fantasien der sætter grænser.

Dette stævnekatalog er inspiration og hjælp til nemt og hurtigt at komme i gang med at afvikle nye typer buestævner.

I Bueskydning Danmark er ca. 1/3 af medlemmerne stævneaktive, hvilket er relativt lavt når vi ved at stævneoplevelser, fællesskab og gode oplevelser med sin sport er med til at fastholde medlemmer i sporten. Der kan være mange årsager til man som skytte ikke er stævneaktiv. Vi ønsker med disse nye stævnetyper at gøre det mere attraktivt for flere skytter at være stævneaktive og hurtigere efter deres start i bueskydning have deres første stævneoplevelse.

Disse nye stævnetyper er ikke en erstatning for vores allerede velfungerende stævner, det er derimod et supplement, som skal bidrage til at flere skytter har lyst og mulighed for at blive stævneaktive.

Herunder finder I en teaser for hvert af de 6 stævner, som indeholder en kort beskrivelse. vækker det interesse er det muligt at finde uddybende information ved at tilgå A-Z guiden for stævnet.

Rigtig god fornøjelse!

 

Formålet med stævnekataloget

Ønsket med dette stævnekatalog er at inspirere de danske bueklubber til at afvikle nye og spændende stævner i bueskydning, hvor man tænker ud af boksen og henvender sig til en anden målgruppe end dem der allerede går til stævner i bueskydning. Tag et kig på jeres medlemmer, skal de ikke alle sammen have lov til at få nogle gode stævneoplevelser med bueskydning?
Som klub skal man have for øje at stævnedeltagelse er med til at øge fastholdelsen af medlemmer og det er derfor en rigtig god ide at tilbyde alle sine medlemmer stævnemuligheder i deres øjenhøjde.

Det behøver ikke at kræve de store ressourcer at afvikle et stævne i bueskydning. Gør det på jeres måde, så det giver mening for jeres klub, i de faciliteter i har til rådighed og til den målgruppe i ønsker at skabe en god stævneoplevelse for.

Afvikler I eller overvejer I at afvikle et af disse 6 stævner eller et andet nyt og spændende stævnekoncept, må I meget gerne kontakte Bueskydning Danmarks udviklingskonsulent. Som står klar vil at være behjælpelig med sparring på afviklingen af stævnet, hjælp til at sprede budskabet og generelt bare gerne vil hjælpe med at få stablet nogle nye og spændende stævner på benene.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores udviklingskonsulent Astrid Staffe.

Astrid Staffe
+45 2271 7776
Skriv til Astrid her

Run Archery

Run Archery kombinerer bueskydning med løb. Skytterne skal skiftevis løbe og skyde med bue. Det handler om at være i god fysisk form, så man kan få kontrol over sin vejrtrækning under bueskydningen og komme hurtigt igennem banen.

James Bond

James Bond er bueskydningens svar på en forhindringsbane, hvor forskellige buetekniske udfordringer er kombineret med fysiske øvelser. Skytterne vil igennem banen blive stillet for nogle buetekniske udfordringer, som skal løses inden de kan forsætte.

Afstandsskydning

Afstandsskydning gør i sin enkelthed op med de faste officielle World Archery afstande og klasser. Denne stævnetype foregår mere eller mindre som et almindeligt skivestævne, bare på andre afstande og er mindre formeldt.

Bueskydnings Mangekamp

Bueskydningens mangekamp er et holdstævne, hvor 3 skytter skal dyste sammen i 3 forskellige buekonkurrencer mod andre hold. Det er samarbejde og socialt sammenværd der er i fokus, men stævnet indeholder også bueteknisk præcision og taktiske elementer.

Handicapsystem

Handicapsystemet skal bidrage til at udligne forskelle imellem skytter for at skabe en ligeværdig konkurrence på tværs af buetyper, alder, køn, afstand og niveau. Systemet bygger på skyttens tidligere resultater. Så udover at dyste mod de andre skytter, konkurrere man mod sig selv om at få et lavt handicap som muligt.

3D Holdskydning

3D holdskydning er et stævne, hvor regler for bane, udstyr, point o.lign er ligesom i individuel 3D disciplinen, dog er det holdskydning tilladt at hjælpe sine holdkammerater med fx afstandsbedømmelse, skygge for solen, læ for vinden og støtte hinanden. Holdene består af 3 skytter fra samme klub og buetype.