Vælg en side

Det Gode Træningsmiljø – Konceptbeskrivelse

Vi ved, vi har et godt træningsmiljø, når skytter, trænere, ledere og forældre har lyst til at være en del af det, vi laver, engagere sig og blive ved med at være en del af det. Vil de det, så kommer succeserne af sig selv – hvad end det er en stor medlemsbase, en bæredygtig organisation eller udvikling af bueskytter til højeste nationale og internationale niveau.

Vil vi skabe et godt træningsmiljø, skal vi altså skabe et træningsmiljø, der motiverer alle til at være der, blive der og engagere sig – uanset alder, niveau eller rolle. De træningsmiljøer, der er lykkedes med at gøre dette, har gjort det igennem at udleve fire grundværdier:

 • I et godt træningsmiljø skal ALLE have fantastiske oplevelser med deres bueskydning
 • I et godt træningsmiljø skal ALLE have muligheden for at udvikle sig
 • I et godt træningsmiljø skal ALLE have glæde ved at skyde med bue
 • I et godt træningsmiljø skal ALLE være en del af fællesskabet

De fire værdier er også nøglefaktorer i den viden, vi har i sportspsykologien omkring motivation, og de er derfor væsentlige at tage udgangspunkt i. Værdierne er indbyrdes forbundet, fordi de påvirker hinanden gensidigt hele tiden. Opskriften på det gode træningsmiljø går altså igennem at sætte værdierne i spil i dagligdagen, uanset målgruppen

I en verden, hvor tid er en ressource og både de unge skytter, trænere og ledere skal præstere i skolen og på deres arbejde, skal vi gøre livet og træningsmiljøet i foreningen så attraktivt, at de ikke kan undvære det. Her er det altafgørende, at vi tænker værdierne ind i vores motivationsstrategi.

Forløbsbeskrivelse

 1. møde – Forbundskonsulenten afholder møde med minimum 4 personer fra klubben (trænere, skytter, forældre og bestyrelsesmedlemmer)
  • Instruktion til det gode træningsmiljø
  • Klubbens medlemmer prioriterer 5 emner, som klubben skal arbejde videre med
  • Der udpeges en tovholder i klubben

Imellem møde 1 og 2 vil klubbens bestyrelse blive præsenteret for et aftaledokument udarbejdet på baggrund af 1. møde. Dette dokument skal underskrives af bestyrelsen.

 1. møde – Forbundskonsulenten afholder møde med klubbens arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal være på minimum 4 personer – men jo flere jo bedre, da der skal uddeles arbejdsopgaver.
  • Opsætning af konkrete mål og handlinger for hvert af de prioriterede emner fra 1. møde
  • Udarbejdelse af konkrete handlingsplaner, og arbejdsopgaverne vil blive fordelt

Imellem møde 2 og 3 vil klubben arbejde med implementeringen af de forskellige handlingsplaner. I denne periode står konsulenten til rådighed for sparring med klubbens arbejdsgruppe.

 

 1. møde – Forbundskonsulenten afholder møde med klubbens arbejdsgruppe.
  • Status på implementeringen – Hvor langt er vi med de forskellige handlingsplaner, og hvad skal vi gøre for at komme videre
  • Forbundskonsulenten trækker sig i baggrunden og overlader den videre proces til klubbens tovholder.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores udviklingskonsulent Astrid Staffe.

Astrid Staffe
+45 2271 7776
Skriv til Astrid her