Vælg en side

DIF & DGI’s foreningspulje

Puljen åbner igen 1. februar 2024. Vil du have hjælp til at udvikle din idrætsforening, så læs alt om puljen, og hvad der kan søges til her:

Hvert år uddeles cirka 44 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger landet over. Nu kan din forening søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

I ansøgningen skal man tage højde for en række tidsfrister, i forhold til hvor store beløb din forening søger, og hvad der søges til. På siden her kan man læse meget mere om de specifikke tilskudsbetingelser, og hvad der konkret kan søges tilskud til.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Hvad kan der søges til?

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt.
DIF og DGI’s foreningspulje støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler midler inden for to beløbskategorier. 

De to beløbskategorier i DIF og DGI’s foreningspulje er:
– Beløb op til og med 30.000,- kroner
– Beløb fra 30.001,- til 300.000,- kroner

Ansøgninger op til og med 30.000 kr. behandles løbende, DIF og DGI’s foreningspulje tilstræber at behandle og besvare ansøgninger i denne beløbskategori inden for fire uger efter ansøgningen er modtaget. 

DIF og DGI’s foreningspulje tilstræber at behandle og besvare ansøgninger i denne beløbskategori inden for seks uger efter førstkommende ansøgningsfrist efter, at ansøgningen er modtaget.
I behandlingen af ansøgninger i beløbskategorien 30.001-300.000 kr. vil DIF og DGI’s foreningspulje prioritere støtte til ambitiøse og målrettede udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flere danskere og øge foreningernes tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund. 

DIF og DGI’s foreningspulje yder ikke støtte til: 

 • Færdige projekter og allerede foretagne investeringer
 • Rene elitesatsninger
 • Faste driftsmæssige udgifter
  • Herunder trænerløn, spilletøj/dragter, faste lokaleudgifter og turneringsgebyr
 • Kontingentdækning eller -reduktion
 • Sportsrejser eller sociale udflugter
 • Personligt/individuelt ejet udstyr
 • Som udgangspunktet ydes der ikke støtte til større anlægsprojekter

Ét formål pr. ansøgning

Det er foreninger organiseret i DIF og DGI, der kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening (det vil sige hvert CFR-nummer) kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Baggrund

 • Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.
 • Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015.
 • For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.
 • Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen.
 • For spørgsmål kontakt konsulent hos DIF og DGI’s foreningspulje, foreningspulje@dif.dk.

Sådan søger I

Ansøgningsproceduren finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er også her foreningerne hvert år registrerer medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-nummer, som de også bruger når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om dette her.

Retningslinjerne for puljen kan downloades her: ‘Retningslinjer for DIF og DGI’s foreningspulje’.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores udviklingskonsulent Astrid Staffe.

Astrid Staffe
+45 2271 7776
Skriv til Astrid her