Forbundsmøder

Forbundsmøde lørdag d. 1. april 2023 Forslag til lovændringer kan fremsættes af bestyrelse, udvalg og forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. 15. november, hvorefter de vil blive bearbejdet af lovudvalget og udsendt til klubberne senest i uge 3. Det skal bemærkes, at nye forslag ikke kan … Continue reading Forbundsmøder